technomex-biala-www-png

System Trigno Maize

Oparte na danych obrazy mięśni rejestrowane w czasie rzeczywistym, podczas dynamicznych ruchów

System

W pełni kompatybilny z naszą technologią Trigno Research+. 16-kanałowy czujnik semi HDsEMG zapewnia wielopunktowy zapis EMG mięśni w czasie rzeczywistym podczas dynamicznych ruchów.

maize-system-700

Czujnik Trigno Maize

16-kanałowy czujnik HDsEMG

OPROGRAMOWANIE 

Odbieraj sygnały sEMG i przetwarzaj na mapę aktywności mięśni. Przesyłaj dane cyfrowo do Trigno Discover lub Delsys API w celu ich integracji.