technomex-biala-www-png

Zestaw programistyczny

Umożliwia programistom i programistom tworzenie specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji lub przetwarzania powierzchniowego EMG i innych danych fizjologicznych przesyłanych z czujników Trigno. Zapewnia wygodny interfejs cyfrowy umożliwiający dostęp do wszystkich sygnałów monitorowanych przez system Trigno, zapewniając ciągłe próbki o wysokiej dokładności w czasie rzeczywistym, bez narzutów i złożoności połączeń analogowych.

Aplikacja sterowania cyfrowego

Bezlicencyjny serwer, który dostarcza cyfrowe próbki przez połączenie TCP/IP. Aplikacja sterująca umożliwia również parowanie, monitorowanie i konfigurację czujników.

Przykładowe aplikacje

Dostępnych jest pięć przykładowych aplikacji z udokumentowanym i możliwym do ponownego wykorzystania kodem źródłowym dla urządzeń MATLAB®, LabView™, Google®, Android™-Mobile, Windows (C# lub C) i Linux.