technomex-biala-www-png

System NeuroMap

Zaawansowana technologia ujawniająca sygnały neuronowe, które stymulują ciało do wykonania ruchu.

Sieci nerwowo-mięsniowe przekazują sygnały między mózgiem a mięśniami, umożliwiając ruch człowieka.

Sygnały te są nośnikiem wielu informacji, lecz trudność ich monitorowania sprawia, że do teraz dane w nich zawarte pozostawały nieodkryte.

neuromap-system

Czujnik Trigno Galileo

Jednoczesne monitorowanie EMG i impulsów neuronowych oraz kinematyki za pomocą NeuroMap z użyciem czujników Trigno Galileo.

Automatycznie wyodrębniaj i wizualizuj kształty i zachowanie jednostek motorycznych za pomocą oprogramowania NeuroMap.

Sygnały te są nośnikiem wielu informacji, lecz trudność ich monitorowania sprawia, że do teraz dane w nich zawarte pozostawały utajone.