technomex-biala-www-png

Najnowocześniejsza Technologia w Elektromiografii (EMG)

  • Biomechanika
  • Rehabilitacja
  • Ergonomia
  • Neurofizjologia
  • Medycyna sportowa
  • Kinezjologia
  • Kontrola motoryczna

WSZECHSTRONNOŚĆ

Rodzina produktów Delsys

Kompleksowe rozwiązania do analizy ruchu ciała

Rewolucja w badaniach naukowych

HDsEMG

Trigno Maize Sensor

Mapowanie aktywności mięśniowej z
wykorzystaniem macierzy EMG
(High-Density Electromyography, HDEMG)

Zaawansowana technologia umożliwiająca
wyodrębnianie i wizualizację kształtów i zachowań jednostek motorycznych

NeuroMap System

Specjalnie zaprojektowany, nowatorski czujnik umożliwiający w sposób nieinwazyjny rejestrację sygnału EMG, umożliwiając jego dekompozycję w oparciu o algorytm dEMG. 

Popraw efektywności swojej pracy terapeutycznej z biofeedback EMG 

Trigno Mobile System

Najprzystępniejsze cenowo rozwiązaniu bazujące na czujnikach najwyższej klasy stosowanych w badaniach naukowych

Najprzystępniejsze cenowo rozwiązaniu bazujące na czujnikach najwyższej klasy stosowanych w badaniach naukowych

Najłatwiejszy start

Trigno Lite Sensor

Rozpocznij badania naukowe z sEMG w oparciu o jedne z najtańszych rozwiązań bazujących na profesjonalnych rozwiązaniach sprzętowych stosowanych przez profesjonalistów

Trigno Lite to system typu „entry level”, umożliwiający jak
najszybsze i jak najbardziej ekonomiczne rozpoczęcie badań narządu ruchu w oparciu o analizę EMG

Idealne rozwiązanie dla Uczelni Wyższych, w celu szybkiego  wprowadzania studentów w świat badań narządu ruchu*.

* W pakiecie ze wsparciem w postaci cyklicznych szkoleń oraz pomocy przy projektowaniu oraz analizie danych.

3 x TAK: SYSTEMY | CZUJNIKI | OPROGRAMOWANIE

Systemy bezprzewodowe

Niezawodne, zsynchronizowane nagrania EMG + IMU w obiektach badawczych.

Czujniki EMG i AUX

Fizjologiczne i biomechaniczne narzędzia monitorujące.

Oprogramowanie komputerowe i mobilne

Elastyczność i funkcje umożliwiające realizację pomysłów badawczych.

DELSYS wyznacza nowe standardy w elektromiografii

Oferuje narzędzia i techniki, które optymalizują wykrywanie i analizę sygnału EMG.

  • Wytrzymałe, dyskretne i niezawodne elektrody
  • Łatwe w użyciu systemy stacjonarne i przenośne
  • Zaawansowane oprogramowanie do gromadzenia i analizy sygnałów

PRECYZJA

Skorzystaj z najnowocześniejszych technologii elektromiograficznych. DELSYS prowadzi prace badawczo rozwojowe we współpracy z tak prestiżowymi instytucjami, jak NASA oraz Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych

Trigno Lite System

Jakość badań w połączeniu z mobilną prostotą

Odtwórz wideo

BĄDŹMY W KONTAKCIE