technomex-biala-www-png

Systemy i oprogramowanie Integracja

Analogowe i cyfrowe rozwiązania do zasilania pola biomechaniki

Systemy Delsys dodają znaczną wartość do nowego lub istniejącego laboratorium dzięki ich zdolności do bezproblemowej integracji i współpracy z wieloma powszechnie używanymi urządzeniami biomechanicznymi i platformami gromadzenia danych.

Interfejs programowania aplikacji (API)

Kompletny zestaw narzędzi do przyspieszenia rozwoju badań i zastosowań klinicznych opartych na EMG + Ruch.

Zestaw programistyczny (SDK)

Delsys SDK umożliwia programistom tworzenie specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji lub przetwarzania powierzchniowego EMG i innych danych fizjologicznych przesyłanych z czujników Trigno.

Biomechanika Ciał (BoB)

Pakiet analiz biomechanicznych do modelowania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka i analizy danych dotyczących ruchu.

Moduł wyzwalania

Umożliwia ścisłą synchronizację między systemem Trigno Research System a urządzeniami innych firm, takimi jak przechwytywanie ruchu, płytki siłowe i inne.