technomex-biala-www-png

Moduł wyzwalania

Zaprojektowany w celu ułatwienia połączeń z portem spustowym

Oferuje pełne dopasowanie sygnału, aby zapewnić, że sygnały wejściowe są prawidłowo skonfigurowane dla sprzętu Delsys, a sygnały wyjściowe są prawidłowo skonfigurowane dla sprzętu dodatkowego.

Pozyskiwanie i analiza danych

Pełne możliwości wyzwalania do kontrolowania uruchamiania i zatrzymywania wszystkich systemów akwizycji danych w danej konfiguracji eksperymentalnej.
Cechy

Wyzwalanie na zboczach narastających lub opadających, wyjścia dodatnie lub ujemne, krótkie i długie wyjścia impulsowe, aktywna logika 5V lub logika przełączania pasywnego.
Cechy

Standardowe połączenia BNC dla łatwości użytkowania z naszym systemem Trigno Research+.